fold

แปลว่า


vt พับ
ความหมายเหมือนกับ: crease , bend
คำที่เกี่ยวข้อง: ทบ
n รอยพับ
ความหมายเหมือนกับ: crease , pleat , bend
คำที่เกี่ยวข้อง: รอยย่น , รอยจีบ , กลีบ
vt ห่อ
ความหมายเหมือนกับ: enclose , wrap
คำที่เกี่ยวข้อง: หุ้มห่อ , ห่ม
n แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา
vt กอดหรือประสาน (แขน)
ความหมายเหมือนกับ: clasp , cross
คำที่เกี่ยวข้อง: ไขว้
vt เก็บ (ปีก)
คำที่เกี่ยวข้อง: ปิด , หุบ
vt คว่ำไพ่ (ยอมแพ้ในเกมนั้น)
คำที่เกี่ยวข้อง: พับไพ่
vt ล้มเลิก
ความหมายเหมือนกับ: fail , go bust , shut down
คำที่เกี่ยวข้อง: ปิดกิจการ , หยุดทำงาน
n คอกแกะ
vt เอาแกะเข้าคอก
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่คอก
n โบสถ์
n กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อร่วมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มผู้ที่มีความคิดเดียวกัน
suf เป็นทวีคูณ
คำที่เกี่ยวข้อง: เท่า