fob off onto

แปลว่า


phrv บังคับให้ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: fob off on , foist off on , palm off on
คำที่เกี่ยวข้อง: น้อมรับอย่างจำใจ