flush

แปลว่า


vt ทำให้หน้าแดง
ความหมายเหมือนกับ: redden , blush , go red
n หน้าแดง
ความหมายเหมือนกับ: blush , redness
vt กดชักโครก
n การกดชักโครก
vt สาดหรือฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด
ความหมายเหมือนกับ: wash out , hose down
n อารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรงที่เกิดขึ้นฉับพลัน
n ความกระปรี้กระเปร่า
ความหมายเหมือนกับ: vigor , vitality
คำที่เกี่ยวข้อง: ความกระฉับกระเฉง
คำตรงข้าม: feebleness
adj ร่ำรวยในช่วงเวลาสั้นๆ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: wealthy , rich , well-off
คำที่เกี่ยวข้อง: มั่งมี , มั่งคั่ง
คำตรงข้าม: poor
adj ราบเป็นระดับเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: level , even , flat
คำที่เกี่ยวข้อง: ราบเรียบเป็นระดับเดียวกัน
คำตรงข้าม: rough , uneven
vt ทำให้ตื่นตกใจจนบินหนี (การล่าสัตว์)
n ฝูงนกที่บินหนีเพราะตื่นตกใจ