float on

แปลว่า


phrv ลอยอยู่ในน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: float upon
คำที่เกี่ยวข้อง: ลอยน้ำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top