fleshly

แปลว่า


adj เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
ความหมายเหมือนกับ: carnal , physical
คำตรงข้าม: spiritual , intellectual
adj ที่เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
ความหมายเหมือนกับ: bodily , sensual


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top