fleeceable

แปลว่า


adj ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ)
ความหมายเหมือนกับ: gullible , susceptible
คำที่เกี่ยวข้อง: ไร้เดียงสา , ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม , ซึ่งไม่มีประสบการณ์
คำตรงข้าม: sophisticated