fleece

แปลว่า


n ขนแกะ
n ผ้าขนแกะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ้าขนสัตว์
vt ตัดขน (แกะ)
vt ปอกลอก
ความหมายเหมือนกับ: swindle
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่อลวงเอาทรัพย์

คำที่มี "fleece" ในคำ


fleeceable adj ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ)
ความหมายเหมือนกับ: gullible , susceptible
คำตรงข้าม: sophisticatedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top