flawless

แปลว่า


adj ไม่มีตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: faultless , perfect , unblemished
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีข้อบกพร่อง , ไม่มีจุดบกพร่อง , ไม่มีที่ติ
คำตรงข้าม: imperfect , flawed