flattery

แปลว่า


n การประจบสอพลอ
ความหมายเหมือนกับ: adulation , overpraise , laudation
คำที่เกี่ยวข้อง: คำยกยอ , คำสรรเสริญเกินความเป็นจริง