flame out

แปลว่า


phrv เปลวไฟคุโชนอีก
ความหมายเหมือนกับ: blaze up , burn up , flame up , flare up
คำที่เกี่ยวข้อง: เผาไหม้อีก
phrv ลุกเป็นไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: กระพือ , โหมกระพือ
phrv ปะทุขึ้น (ความโกรธ, ความรุนแรงฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: blaze up , fire up
คำที่เกี่ยวข้อง: ลุกโชน ,