flamboyance

แปลว่า


n ความหรูหรา
ความหมายเหมือนกับ: elaboration , ornateness
คำที่เกี่ยวข้อง: การตกแต่งอย่างมากมาย
คำตรงข้าม: simplicity