first-rate

แปลว่า


adj ชั้นหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: excellent , outstanding , superb
คำที่เกี่ยวข้อง: ชั้นเลิศ , ดีเลิศ , ดีที่สุด
คำตรงข้าม: poor , inferior


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top