fink

แปลว่า


n สายของตำรวจ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: stool pigeon , informer
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ให้ข้อมูลลับ
vi ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายกับตำรวจ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: squeal
คำที่เกี่ยวข้อง: แจ้งความลับกับตำรวจ
n คนที่ยังทำงานในขณะที่คนอื่นผละงานประท้วง (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: strikebreaker , scab
คำที่เกี่ยวข้อง: คนงานที่ไม่ยอมหยุดงานขณะมีการประท้วงหยุดงาน
n สายลับของกรรมกร (คำสแลง)
n คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: unpleasant person