filly

แปลว่า


n ลูกม้าตัวเมีย
ความหมายเหมือนกับ: young mare
n เด็กผู้หญิง
ความหมายเหมือนกับ: female
คำที่เกี่ยวข้อง: เด็กสาว