field day

แปลว่า


n วันเล่นกีฬา
ความหมายเหมือนกับ: holiday
คำที่เกี่ยวข้อง: วันแข่งขันกีฬา , วันรื่นเริง
n ช่วงเวลาแห่งความสุข
ความหมายเหมือนกับ: success , triumph , victory
คำที่เกี่ยวข้อง: วันแห่งชัยชนะ , ช่วงประสบความสำเร็จ