fictitious

แปลว่า


adj ไม่จริง
ความหมายเหมือนกับ: imaginary , made-up , untrue
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่แท้ , ซึ่งแต่งขึ้นมา
คำตรงข้าม: real