fib

แปลว่า


n คำพูดโกหกเรื่องเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: lie , untruth
คำที่เกี่ยวข้อง: คำพูดโกหกที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
คำตรงข้าม: fact , truth
vi พูดโกหกเล็กๆ น้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: lie , deceive , perjure