fiasco

แปลว่า


n ความล้มเหลวอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: disaster , misfortune
คำที่เกี่ยวข้อง: ความล่มจม , สิ่งที่ทำให้อัปยศ
คำตรงข้าม: blessing , benefit