feverish

แปลว่า


adj เป็นไข้
ความหมายเหมือนกับ: febrile , hot , pyretic
คำที่เกี่ยวข้อง: มีไข้ , เกี่ยวกับไข้
adj ตื่นเต้น
ความหมายเหมือนกับ: hectic
คำที่เกี่ยวข้อง: ร้อนรุ่ม , กระสับกระส่าย
คำตรงข้าม: calm

คำที่มี "feverish" ในคำ


feverishness n การเป็นไข้
ความหมายเหมือนกับ: pyrexia , delirium , heat
คำตรงข้าม: cold , coldnessค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top