fetishism

แปลว่า


n โรคจิตซึ่งมีความสุขเมื่อตนได้รับความเจ็บปวด
ความหมายเหมือนกับ: sadism
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสุขเมื่อได้รับความเจ็บปวดทรมาน