fetish

แปลว่า


n เครื่องราง
ความหมายเหมือนกับ: amulet , charm
n เครื่องราง
ความหมายเหมือนกับ: amulet , mascot
คำที่เกี่ยวข้อง: ของดี , ของขลัง , สิ่งนำโชค
n รูปสลักบนเสา
ความหมายเหมือนกับ: symbol