feticide

แปลว่า


n การทำแท้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: การฆ่าหรือทำลายทารกในครรภ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top