feedback

แปลว่า


n การป้อนข้อมูลให้กับอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ
n เสียงหอนจากเครื่องขยายเสียงหรือลำโพง
n ผลสะท้อนกลับ
ความหมายเหมือนกับ: reaction
คำที่เกี่ยวข้อง: การตอบสนอง , การตอบรับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top