feckless

แปลว่า


adj ซึ่งไร้ประสิทธิภาพ
ความหมายเหมือนกับ: unconcerned
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งใช้การไม่ได้ , ซึ่งไม่เอาไหน , ซึ่งไม่ได้เรื่อง , ขี้เกียจ