features

แปลว่า


n รูปร่างหน้าตา
ความหมายเหมือนกับ: look , looks , aspect
คำที่เกี่ยวข้อง: รูปร่าง , รูปลักษณะ , รูปลักษณ์ , รูปโฉม
n ลักษณะ
ความหมายเหมือนกับ: look , looks , appearance
คำที่เกี่ยวข้อง: รูปลักษณ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top