featured

แปลว่า


adj ซึ่งให้ความสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: promoted , highlighted
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษ