featherbrain

แปลว่า


n คนโง่
ความหมายเหมือนกับ: bungler
คำที่เกี่ยวข้อง: คนทึ่ม , คนสะเพร่า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top