fearlessness

แปลว่า


n การวางใจในตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: daring , self-confidence
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเชื่อมั่นในตนเอง , การไว้ใจตนเอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top