faun

แปลว่า


n เทพเจ้าโรมันที่มีลำตัวเป็นคน หูแหลม มีเขา หางและขาหลังเป็นแพะ
ความหมายเหมือนกับ: woodland deity , satyr

คำที่มี "faun" ในคำ


fauna n ช่วงชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่นหนึ่งๆ หรือช่วงเวลาหนึ่งๆค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top