faulty

แปลว่า


adj ซึ่งมีข้อผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: impaired , imperfect
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สมบูรณ์ , ซึ่งมีตำหนิ
คำตรงข้าม: sound


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top