faultless

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: flawless , unquestionable
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีข้อบกพร่อง , สมบูรณ์แบบ
คำตรงข้าม: refutable