fatuitous

แปลว่า


adj โง่
ความหมายเหมือนกับ: foolish , idiotic , silly
คำที่เกี่ยวข้อง: ทึ่ม
คำตรงข้าม: sensible

คำที่มี "fatuitous" ในคำ


fatuitously adv อย่างโง่เขลา
ความหมายเหมือนกับ: foolishlyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top