fatten on

แปลว่า


phrv อยู่สุขสบาย (เพราะคนอื่นเช่น ใช้เงินของคนอื่น)
ความหมายเหมือนกับ: batten on
คำที่เกี่ยวข้อง: สมบูรณ์พูนสุข (เพราะคนอื่น)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top