fathomless

แปลว่า


adj ลึก
ความหมายเหมือนกับ: bottomless
adj ซึ่งหยั่งไม่ถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยากหยั่งถึง , ล้ำลึก
คำตรงข้าม: fathomable , comprehensible