fathomless

แปลว่า


adj ลึก
ความหมายเหมือนกับ: bottomless
adj ซึ่งหยั่งไม่ถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยากหยั่งถึง , ล้ำลึก
คำตรงข้าม: fathomable , comprehensible


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top