fatherland

แปลว่า


n บ้านเกิดเมืองนอน
ความหมายเหมือนกับ: mother country , homeland
คำที่เกี่ยวข้อง: เมืองเกิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top