fatal

แปลว่า


adj ซึ่งทำให้ถึงตาย
ความหมายเหมือนกับ: curely , deadly , incurable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรักษาไม่ได้
คำตรงข้าม: curable
adj ซึ่งทำให้ล้มเหลว
ความหมายเหมือนกับ: annihilating , fateful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้หายนะ