fashionable person

แปลว่า


n คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: คนสำอาง , คนหรูหรา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top