far and wide

แปลว่า


adv แพร่หลาย
ความหมายเหมือนกับ: extensively , broadly
คำที่เกี่ยวข้อง: แพร่ , แพร่กระจาย , กว้างขวาง