far-out

แปลว่า


adj สุดขีด
ความหมายเหมือนกับ: extreme , fantastic
คำที่เกี่ยวข้อง: สุดขั้ว , เต็มที่
sl ดีเยี่ยม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top