far-fetched

แปลว่า


adj ซึ่งไม่น่าเชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: incredible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้
คำตรงข้าม: credible