fanjet

แปลว่า


n เครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า
ความหมายเหมือนกับ: turbofan
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องบินติดเครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า