familial

แปลว่า


adj เกี่ยวข้องกับครอบครัว
ความหมายเหมือนกับ: domestic
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นของตระกูล
adj เป็นกรรมพันธุ์
ความหมายเหมือนกับ: hereditary , inherited