falsity

แปลว่า


n สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ไม่จริง , ของปลอม
n ความไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: distortion , falsehood , misleading
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่จริง , ความไม่ซื่อสัตย์ , ความหลอกลวง
คำตรงข้าม: fact , truth


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top