falsetto

แปลว่า


n นักร้องที่ร้องเสียงสูงสุด
ความหมายเหมือนกับ: treble
คำที่เกี่ยวข้อง: นักร้องโซปราโน
n เสียงสูงสุดของผู้ชาย
ความหมายเหมือนกับ: soprano