falseness

แปลว่า


n การหลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: infedelity , treachery
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่ซื่อตรง , การทรยศ
คำตรงข้าม: fidelity , faithfulness
n การทรยศ
ความหมายเหมือนกับ: unfaithfulness , treasury
คำที่เกี่ยวข้อง: การโกง , การทุจริต
คำตรงข้าม: fidelity , faithfulness