faithfulness

แปลว่า


n ความซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: fidelity , trustworthiness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความจงรักภักดี , ความบริสุทธ์ใจ , ความน่าเชื่อถือ

คำที่มี "faithfulness" ในคำ


unfaithfulness n การทรยศ
ความหมายเหมือนกับ: falseness , treasury
คำตรงข้าม: fidelity , faithfulnessค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top