faithful

แปลว่า


adj เชื่อถือได้
ความหมายเหมือนกับ: loyal , steadfast
คำที่เกี่ยวข้อง: เชื่อใจได้ , ควรค่าแก่การไว้วางใจ , ไว้ใจได้
คำตรงข้าม: unfaithful , unloyal
n ผู้จงรักภักดี
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ซื่อสัตย์ , ผู้ไว้ใจได้ , คนน่าเชื่อถือ
n ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า