faith healing

แปลว่า


n วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศสนา
ความหมายเหมือนกับ: faith cure
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา