faith cure

แปลว่า


n วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: faith healing
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา