face up to

แปลว่า


phrv เผชิญหน้ากับ
ความหมายเหมือนกับ: shape up to , square up to
คำที่เกี่ยวข้อง: ประจันกับ , เผชิญกับ , ยอมรับทำไปอย่างไม่ย่อท้อ

ตัวอย่างประโยค


Face up to it. ยอมรับมาเถอะ ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้ว